سلام

اعتراف می کنم که این همه وفاداری به انقلاب اسلامی را باور نمی کردم.
مدام می خواستم تا کسی مرا از خواب بیدار کند.

در حالیکه میدان نقش جهان لبالب از جمعیت بود،
مردم میان خیابان سپه اذن دخول می گرفتند.

بعد از خیابان سپه،
حتی دروازه دولت هم مملو از جمعیت بود!

و این میان مانده بودم،
مردم چگونه از چهارباغ وارد دروازه دولت می شوند …

مطمئنم اگر عطر یوم الله نبود،
کسی توان نفس کشیدن نداشت.

و اما …

اگرچه برایم پشیزی ارزش ندارد،
اما دیروز سبزها هم آمده بودند.
مثل همیشه توهم «اکثریت بودن» و «ما بیشماریم» شان را هم همراه آورده بودند.
می دانم مضحک است،
و می دانم شما هم مثل من علاقه ای به دیدن آن ها ندارید،
اما یک عکس هم از تجمع بیشمار(!)های مطرود گرفتم

درود بر همشهری های اصفهانیم
اعتراف می کنم که این همه وفاداری به انقلاب اسلامی را باور نمی کردم.

همین! مال هیچکس نیست!

سلام

نمی‌دانم چقدر برایتان مهم است؟
نمی‌دانم مثل من دنبال راهی هستید تا صدایتان را به گوش دیگران برسانید؟
نمی‌دانم حوصله‌ی این شیطنت‌ها را در فضای وبلاگستان دارید؟
نمی‌دانم به این کارها می‌خندید یا نه، اعتماد می‌کنید و دل می‌دهید؟

بهرحال با تعدادی از دوستان قرار گذاشته‌ایم از حالا
تا پایان روز بیست و دوم بهمن
،
بعد از راهپیمایی،
عنوان وبلاگ‌هایمان را بگذاریم:

«الله اکبر   خامنه‌ای رهبر»

نمی‌دانم اما خوش‌بینم
دوست داری با دوستان ما همراه شوی؟

همین! مال هیچکس نیست!