از همه جا

2007/10/28

سلام

دلم خيلي پرهستش

اونقدر كه نميدونم از كجاش بگم

كاشان هستم

اونقدر به هم ريخته ام كه نميدونم حتي تو كدوم موضوع بنويسم

بد كردم نه به او بهش بد كردم

الانه كه ناراحت بشند و بگند شخصي نويس شدم

اما چطور بگم

نميشه كه داد زد و گفت كه جا موندم

نمي تونم اينتر نزنم

ميخوام هر كلمه رو تو يه سطر بنويسم

يكي به داد من برسه

از چي بگم و از كجا فكرم آشفته شده

دلم له شد

نديده گرفته شد

خورد شدم

فعلا چيزي ندارم بگم

فقط يه چيز ديگه هم بگم

ميم مثل حضرت زهرا(س)

فقط

مال هيچكس نيست!